Update maatregelen m.b.t. kerkdiensten

30-09-2021

Beste gemeenteleden en gasten,

Voor de kerkdiensten in de Immanuëlkerk geldt, per 01 oktober ‘21, dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. Wat betekent dit?

  • Vanaf heden hoeven de leden of gasten zich niet meer online aan te melden.
  • De kerkzaalindeling zal wat ruimer worden opgezet.
  • In de kerkzaal zal er een gedeelte gecreëerd worden voor leden of gasten die graag de 1,5 meterafstand willen bewaren.
  • De maand oktober blijven we alleen morgendiensten beleggen; in de kerkenraadsvergadering van 17 oktober wordt er verder gesproken over het eventueel opstarten van de middagdienst.
  • Basisregel: bij klachten, blijf thuis en laat je testen.

De kerkdienst is ook online te volgen en er is de mogelijkheid om de dienst terug te kijken bij kerkdienstgemist.nl.

Namens de kerkenraad,

Br. Frank Jongsma

Plaats een reactie