Update maatregelingen m.b.t. kerkdiensten

Verruiming maatregelen corona. Grote stappen naar een open samenleving vanaf 25 februari 2022. U hoeft geen anderhalve meter afstand meer te houden U hoeft geen mondkapje meer te dragen in de kerk Er is geen beperking meer in het aantal bezoekers van de kerkdienst Kerkdiensten zijn thuis te volgen via …

Lees meer

BBQ 2022

Zaterdag 2 juli vierden we de her-opening van het vernieuwde kerkgebouw met een BBQ. Zowel gemeenteleden als omwonenden waren aanwezig en konden genieten van het mooie weer en het lekkere eten. Foto’s zijn hier te zien wegens privacy redenen alleen voor ingelogde gebruikers

Zomer Sing-in

….en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere, en loof Hem in uw hart…. (Efeze 5: 19) In het zomerseizoen worden er, in de kerk, SING IN avonden gehouden. De avonden beginnen om 19.30u met een gebed, gedicht of Bijbeltekst. Daarna gaan we …

Lees meer

Kerkdiensten in eigen gebouw

De kerkdiensten zijn op 10 april 2022 gestart in ons eigen kerkgebouw. Na het vernieuwen van het dak en een grondige opknapbeurt aan de binnenkant van de kerkzaal kunnen we weer jaren vooruit. Nieuwe predikant, nieuw dak, nieuw plafond met ledverlichting een nieuwe elektrische installatie en nieuwe kleuren op de …

Lees meer

Bevestiging & intrededienst 27-03 in de Ontmoetingskerk

A.s. zondag 27 maart 14:00 kunnen we onze kerkdienst houden in het kerkgebouw van de PKN, de Ontmoetingskerk, Kruisweg 30. Voorganger: Ds. Pomp & Ds. Sietsma Collecten: Kerk & Diaconie Eventueel is de dienst te volgen via een livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/673-Protestantse-gemeente-Marum-en-omstreken

Kennismakingsavond Ds. Sietsma & vrouw 23 maart 2022

A.s. woensdagavond 23 maart 19:30 wordt er een kennismakingsavond georganiseerd. Hier kunnen we onder het genot van een hapje en drankje kennismaken met Ds. Sietsma en zijn vrouw en zij met de gemeente. Jong en oud is van harte uitgenodigd! We willen alvast een tipje van de sluier lichten over …

Lees meer

Kerkdienst 20-03 in de Ontmoetingskerk

A.s. zondag 20 maart 14:00 kunnen we onze kerkdienst houden in het kerkgebouw van de PKN, de Ontmoetingskerk, Kruisweg 30. Voorganger: Ds. L.G. Boonstra Collecten: Kerk & VSE (Vereniging Samenwerking & Emeritering) Eventueel is de dienst te volgen via een livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/673-Protestantse-gemeente-Marum-en-omstreken

Kerkdienst 13-03 in de Ontmoetingskerk

A.s. zondag 13 maart 14:00 kunnen we onze kerkdienst houden in het kerkgebouw van de PKN, de Ontmoetingskerk, Kruisweg 30. Voorganger: Ds. T Dijkema Collecten: Kerk & Evangelisatie Eventueel is de dienst te volgen via een livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/673-Protestantse-gemeente-Marum-en-omstreken

Vertrouwenspersonen in de kerk

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor gemeenteleden, voor degene die er werken en functionarissen (predikant, kerkelijk werker, koster en kerkenraadsleden).  Een vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie binnen de kerk. De vertrouwenspersonen zijn getraind. In onze kerk zijn Dina vd Berg en Eelke Drijfhout als IVP (intern vertrouwenspersoon) GKv aangesteld. …

Lees meer

40 Dagentijd

Met de 40dagentijd is er een website www.benjeklaarvoorhetfeest.nl waar dagelijks een korte meditatie te vinden is. Geschreven door een van de predikanten, kerkelijk werkers of gemeenteleden. Een uniek project dat ons kan helpen om met elkaar verbonden samen toe te leven naar het feest van Pasen.  Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op …

Lees meer