Onopgeefbaar Gereformeerd

Wij, kerkleden van de gereformeerde kerk te Marum

Bijbel:

– Wij willen trouw zijn aan Gods Woord als richtsnoer en uitgangspunt voor ons leven. 

Eredienst:

– Wij beleggen erediensten om Gods Woord te verkondigen, de sacramenten te vieren, psalmen en liederen te zingen in eerbied voor de Heer.

Sacramenten:

– Wij geloven dat kinderen bij het verbond horen en we vieren dat in de doop van kinderen, die na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis tot het Avondmaal worden toegelaten. 

Onderwijs:

– Wij vinden het belangrijk dat wij en onze kinderen onderwezen worden in de Bijbelse leer. Kort samengevat komt dat er op neer dat we groeien in onze kennis van zonde, verlossing en een heilig leven.

Geloofsleven:

– Kernwoorden in ons geloofsleven zijn genade, liefde, vrijheid, vertrouwen op God, trouw en in beweging.

Samenleven:

– Wij aanvaarden elkaar, zoals Christus ons heeft aanvaard. Daarom zien wij ook veel naar elkaar om en maken daarin geen onderscheid tussen mensen.

Organisatie:

– Voor de organisatie van onze kerk hechten we veel belang aan het ambt, een vaste financiële bijdrage naar draagkracht en een Theologische Universiteit. Wij beseffen dat zo’n organisatie niet zonder regels kan bestaan.